18luck新利可靠吗

层云HTTM

Stratus HT提供强大的高速公路性能和巨大的价值为suv和皮卡。基于创新的设计和技术,Stratus HT提供了更好的湿条件下的牵引力和更长的轮胎寿命。

1平等的分配。

清洁,均匀花纹的胎面改善磨损,延长轮胎寿命,为优良的公路驾驶。

2让它下雨。

宽阔的中心凹槽在轮胎上形成雨水通道,迫使水从轮胎中流出。其结果是改善了湿条件下的牵引力和水上飞机的阻力。

3.湿Weather-Ready。

全深度的牵引力边或“sipes”插入轮胎胎面,以改善湿条件和雪地的牵引力。

4平平安安的。

设计了安静的骑槽,这种轮胎有狭窄的间隙,因为空气流动之间的胎面块。因此,由于气流有限,您的骑行会更安静。

M + S评级

  • 层云HT
  • 层云HT
  • 层云HT
50 k *
Mile treadwear保护保修

干燥性能

60%完成

轮胎在干燥条件下的抓地力。

安静的坐

80%完成

衡量轮胎在驾驶时的安静程度。

越野

20%完成

轮胎能够抓地力未铺路面,如泥土,泥土,沙子,岩石或砾石。

湿性能

60%完成

轮胎在潮湿条件下的抓地力。

处理

60%完成

轮胎如何对驾驶做出反应,如加速、刹车、转向和转弯。

胎面磨损

60%完成

轮胎的磨损率。

规范

轮胎尺寸 服务描述 负载范围 批准轮辋宽度 测量轮辋宽度 双重最大负载 单一最大负载 外径 部分宽度 加载宽度 胎纹深度(1/32) 革命/英里
235/75R15 109吨 XL 6 - 8 6.5 0 2271 28.62 9.3 10.5 724
LT215/85R16 115 R E 5.5 - 7 6 2470 2680 30.2 8.3 13.5 687
LT235/85R16 120 R E 6 - 7.5 6.5 2778 3042 31.5 9.3 13.5 658
LT225/75R16 115 R E 6 - 7 6 2470 2680 29.25 8.6 13.5 709
225/75R16 104吨 性病 6 - 7.5 6 0 1984 28.98 8.7 10.5 716
245/75R16 111吨 性病 6.5 - 8 7 0 2403 30.2 9.8 10.5 687
LT245/75R16 120 R E 6.5 - 8 7 2778 3042 30.31 9.6 13.5 684
LT265/75R16 123 R E 7 - 8 7.5 3085 3415 31.5 10.6 13.5 658
265/75R16 116吨 性病 7 - 9 7.5 0 2756 31.34 10.6 10.5 662
235/70R16 106吨 性病 6 - 8 7 0 2094 28.74 9.4 10.5 721
245/70R16 107吨 性病 6.5 - 8 7 0 2149 29.33 9.8 10.5 707
255/70R16 111吨 性病 6.5 - 8.5 7.5 0 2403 29.8 10.3 10.5 696
265/70R16 112吨 性病 7 - 9 8 0 2469 30.24 10.8 10.5 686
LT235/80R17 120 R E 6 - 7.5 6.5 2835 3085 31.65 9.1 13.5 655
LT245/75R17 121年代 E 6.5 - 7.5 7 2910 3195 31.54 10 13.5 657
245/70R17 110吨 性病 6.5 - 8 7 0 2337 30.24 10.2 10.5 686
265/70R17 115吨 性病 7 - 9 8 0 2679 31.34 10.6 10.5 662
LT265/70R17 121 R E 7 - 8.5 8 2910 3195 31.5 10.9 13.5 658
245/65R17 107吨 性病 7 - 8.5 7 0 2149 29.49 9.6 10.5 703
265/65R17 112吨 性病 7.5 - 9.5 8 0 2469 30.39 10.6 10.5 682
255/70R18 113吨 性病 6.5 - 8.5 7.5 0 2535 32.09 10.2 10.5 646
265/70R18 116吨 性病 7 - 9 8 0 2756 32.56 10.7 10.5 637
235/65R18 106吨 性病 6.5 - 8.5 7 0 2094 30.08 9.4 10.5 689
255/65R18 111吨 性病 7 - 9 7.5 0 2403 31.1 10.1 10.5 667
265/65R18 114吨 性病 7.5 - 9.5 8 0 2601 31.5 10.7 10.5 658
275/65R18 116吨 性病 7.5 - 9.5 8 0 2756 31.85 11 10.5 651
245/60R18 105 H 性病 7 - 8.5 7 0 2039 29.69 9.6 10.5 698
265/60R18 110吨 性病 7.5 - 9.5 8 0 2337 30.55 10.5 10.5 679
245/55R19 103吨 性病 7 - 8.5 7.5 0 1929 29.69 9.8 10.5 698
275/60R20 115吨 性病 7.5 - 9.5 8 0 2679 32.87 10.9 10.5 631
275/55R20 117 H XL 7.5 - 9.5 8.5 0 2833 31.73 10.9 10.5 653
245/50R20 102 H 性病 7 - 8.5 7.5 0 1874 29.69 9.8 10.5 698
255/50R20 109 H XL 7 - 9 8 0 2271 30.08 10.4 10.5 689

它会适合吗?不是所有的轮胎都18luck新利可靠吗适合所有的车辆。看看这个轮胎是否适合你的车。